Hindi Yetiştiriciliği

55

Türkiye'de özellikle son yıllarda besi maliyetlerinin yüksek oluşu ve fiyatlardaki istikrarsızlıklar, kırmızı et sektöründe ciddi problemlere yol açmıştır. Bir taraftan et arzında sıkıntılar yaşanırken diğer taraftan kırmızı et ve et mamullerinin tüketiminde yetersizlikler ortaya çıkmıştır. Bu eksiklik de bir ölçüde piliç eti ve son yıllarda kırmızı ete alternatif olan hindi eti ile giderilmeye çalışılmaktadır.

Hindi eti, beyaz etin sağlığı ile kırmızı etin lezzetinin harmanlandığı bir et türüdür. Hindilerin tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü, karkas randımanı ve beslenme değerlerinin yüksek olması, yüksek canlı ağırlıklara ulaşabilmesi ve en önemlisi de piliç etinden daha yağsız olması, hindi yetiştiriciliğini daha cazip hale getirmiştir. Ayrıca kırmızı ete göre daha ucuza mal edilir. Yılbaşında tüketilmesi, etinin sucuk ve salam gibi ürünlerde kullanılması da yaygın olarak yetiştirilmesindeki önemli etkenlerdendir. Diğer kanatlıların içerisinde yemi ete çevirme konusunda birinci sıradadır. Özellikle göğüs ve butlardaki et miktarı diğerlerine göre çok fazladır. Eti hem çok lezzetli hem de kolesterol oranının düşük olması sebebiyle çok sağlıklıdır.


Hindiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar gibi sürü halinde yetiştirilebilirler. Ot yiyen hayvanların değerlendiremediği otları,  anız alanlarındaki hububat tanelerini, böcek, çekirge, solucan gibi canlıları yiyerek ucuz ve kaliteli hayvansal proteine çevirirler. Hem entansif hem de yarı entansif yetiştiriciliğe uygundur.

Türkiye’de 1995’li yıllara kadar Kocaeli-Kandıra, Balıkesir-Bigadiç ve Kırıkkale-Keskin'de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı üretme istasyonlarının damızlık, kuluçkalık yumurta ve hindi palazı üretimi yaparak yetiştiricilere dağıtılması yoluyla mera hindiciliği yapılmaktaydı. Gelişen teknoloji ile birlikte, mera hindiciliği yerini entegre hindi üretimine bırakmıştır. Hindi yetiştiriciliği özel sektörün de ilgisini çekmiş ve entansif şartlarda üretimler sürdürülmektedir.

Gelişmiş ülkelerde kişi başına hindi eti tüketimi 8-10 kg'larda seyrederken, ülkemizde ancak 0,5-0,6 kg seviyesindedir. Değerli bir besin kaynağı olan hindi eti üretimi ve tüketiminin artması için devlet çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizde hindi besiciliğinde, hızlı gelişen ve yemden yararlanma kabiliyeti yüksek olan beyaz hindiler tercih edilmektedir.

HİNDİ

Hindiler, tavuksular takımına ait olan sülüngiller familyası içersinde bir alt familyadır. Amerikaya ilk göç edenler tarafından keşfedilmiş ve 17. yüzyıl'ın başlarında Avrupa'ya getirilmiştir. Kuzey Amerika'dan dünyanın hemen hemen her yerine yayılan ve eti için beslenen bir kümes hayvanıdır. Evcillerin ana yurdu Meksika'dır. Etinden yararlanmak amacıyla dünyada ilk kez Meksika Hindisi evcilleştirilmiştir. Mevcut hindi ırklarından sarı ırk küçük yapılı, siyah ırk orta yapılı, bronz ve beyaz hindiler iri yapılı ırklardır.

Hindilerin boynu ve başı hariç vücudunun diğer kısımları parlak, yeşil ve esmer tüylerle kaplıdır. Aralarınnda beyaz tüylü olanları da vardır; ama metalsi yeşil parıltılı kara ve koyu kahverengi tüy rengi egemendir. Boyu 1,25 m'yi, ağırlığı 10 kg'ı aşabilen iri bir kuştur. Erkeklerin gagalarından sarkan ibikleri ve tavus gibi kabaran göğüs tüyleri, onları dişilerden ayıran en önemli özellikleridir. Yurdumuzun bazı yerlerinde civcivlerine palaz, vivi, pıypıy; kesin ağırlığına gelmiş olanlarına da culuk denilmektedir.

HİNDİLERİN BAKIM VE BESLENMESİ

Hindilerin besin maddeleri gereksinimleri yaş, canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı ve çevre sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir. Hindi palazlarının genç yaştaki enerji gereksinimleri çok yüksek olmamasına rağmen protein gereksinimleri  yüksektir. Yaş ilerledikçe hindi palazlarının protein, vitamin ve mineral ihtiyaçlarında bir azalma olurken enerji ihtiyaçları yükselmektedir.

Diğer kanatlılarda olduğu gibi yem gideri hindilerde de genel giderlerin %70 gibi önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Yemden yararlanmayı arttırmak için yem içine her bir hindi için 0,5 gr. grit katılmalıdır. Hayvan materyali ne olursa olsun, ilk 4 hafta içinde %28, sonraki 4 haftalık dönemde ise % 26 ham protein içeren büyütme rasyonu kullanılmalıdır.

Hindilere farklı dönemlerde farklı yemler verilmektedir. 0-6 haftalık büyütme döneminde protein oranı yüksek yemler, 6-14 haftalık semirtme (besi) döneminde protein ve enerji oranı dengeli yemler, 14. haftadan sonraki kesim döneminde ise protein oranı az, enerji oranı yüksek bitirme yemleri kullanılmalıdır. Hindilerde ideal kesim yaşı erkeklerde 23-24. hafta, dişilerde ise 16-17. haftalardır.

Entansif hindi yetiştiriciliğinde özel yapılmış hindi sanayi yemi kullanılmalıdır. Yemler ve yemleme sistemlerinin küf olmamasına dikkat edilmeli, belirli aralıklarla gerekli laboratuar kontrolleri yapılmalıdır.

Hindilerde kuluçka süresi 28 gündür. Bir hindi 18 yumurta ile kuluçkaya yatabilir. Kuluçka yeri temiz ve parazitlere karşı korunmuş olmalıdır.

HİNDİ KÜMESLERİ

Ülkemizde genelde mera şartlarına göre hindi üretimi yapıldığından yapılan kümeslerin niteliği özellikle hindilerin palaz dönemimde önem kazanmaktadır.
Hindi palazları 100-150 adetlik gruplara bölünürse yığılmadan dolayı meydana gelebilecek ölümler engellenebilir. Hindiler 4 haftalık olduktan sonra bölmeler kaldırılır. 8 haftalık olduktan sonra ise meraya alıştırmak için kümes dışına çıkarılırlar.

Hindi kümeslerinin yüksekliği 2 veya 2,5 m. olmalıdır. Kümes tavanı sıcağı ve soğuğu önlemek üzere tecritli olmalı, çatı akmayacak şekilde kaplannmalıdır. Tabanın betondan yapılması önerilir. Duvarların özellikle iç kısımları mutlaka sıvanmalıdır. Kümes girişlerine toz kireç serpimelidir. Pencereler telle kapalı, açılır kapanabilir ve gün ışığını alacak kadar yeterli sayıda ve büyüklükte olmalıdır.

Isıtmada tüp gazla çalışan radyanlar yada infraruj ampuller kullanılabilir. Bu durumda soba çevresine engeller konularak, palazların fazla yaklaşması önlenmelidir. Ayrıca kümeste yeterli havalandırma sağlanarak nem oluşumu engellenmelidir.

Kullanılacak altlık küflü, rutubetli, fazla tozlu olmamalıdır. Altlık olarak talaş, kuru ot, saman gibi nemi çekebilen malzemeler seçilmelidir.
Aydınlatma için normal ampul veya florasan kullanılabilir. Yerden yüksekliği 2mt. olmalıdır.

Hindilerin önünde devamlı olarak su ve yem bulundurulmalı, suluk ve yemlikler birbirine yakın yerde ve hindilerin sırt yüksekliğinde olmalıdır.

3320 kere okundu.
İletişim için Merkez Mah. Kemerburgaz Cad. No:10 Kağıthane / İSTANBUL   Tel: +90 (212) 000 00 00    Faks: +90 (212) 000 00 00   E-Posta: info@hayvanciliksektoru.com